Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Projekt

Tytuł operacji: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”.

Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2. „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, działania 2.1 “Innowacje”.

Umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR1400002/17/20 zawarta w dniu 21.07.2020 r.

Skład konsorcjum realizującego:

  • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (Lider)
  • Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu (Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej “Grzmięca”)
  • Ośrodek Zarybieniowy w Pasłęku
  • Ośrodek Zarybieniowy “Czarci Jar”

Kwota dofinansowania: 5 182 018,00 zł

Okres realizacji operacji: 2020 – 2023