Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Realizacja

Plan montażu i badań modułow wylęgarniczo-podchowowych

Schemat modułu wylęgarniczo-podchowowego - aranżacja mieszana Nr 1

Widok kontenera od strony wiatrołapu (ZRJ Giżycko)
Fot 1. Widok kontenera od strony wiatrołapu (ZRJ Giżycko)
Widok wnętrza kontenera (część zasadnicza)
Fot. 2. Widok wnętrza kontenera (część zasadnicza)

 

Widok docelowego ustawienia kontenerów – stanowisko testowe ZRJ Giżycko
Fot. 3. Widok docelowego ustawienia kontenerów – stanowisko testowe ZRJ Giżycko
Widok docelowego ustawienia kontenerów – stanowisko testowe ZRJ Giżycko
Fot. 3a. Widok docelowego ustawienia kontenerów – stanowisko testowe ZRJ Giżycko