Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Moduły

gotowy zestaw wylęgarniczo-podchowowy składaa się z 3 kontenerów (modułów, Fot.):

  • jednego technicznego z urządzeniami do zasilania dwóch niezależnych systemów recyrkulacyjnych (RAS), wyposażonych każdy w: górny zbiornik retencyjnych (poj. robocza 0,5 m3), z umieszczoną w środku kolumną natleniającą; filtr łukowym (sito filtrujące 300 µm), kubełkowy filtr mechaniczno-biologiczny (objętość złoża 60 L) z funkcją czyszczenia; pompę obiegową - główną (moc 0,75 kW); pompę rezerwową (moc 0,20 kW); 2 grzałki elektryczne (moc 1,5 kW każda); lampę UV (UVC-T5 75 Watt); automatykę sterującą; rurociągi doprowadzające i odbierające wodę z urządzeń wylęgarniczo-podchowowych w kontenerach hodowlanych; system termoregulacji z akumulatorem ciepła (poj. 0,5 m3) instalacji solarnej.
  •  dwóch hodowlanych z urządzeniami wylęgarniczo-podchowowymi: jeden spełniający rolę wylęgarni, wyposażony w zestawy aparatów inkubacyjnych (w zależności od potrzeb typu: Weiss’a, McDonald’s, szafkowego lub długostrumieniowego; oraz drugi spełniający rolę podchowalni, wyposażony w baseny podchowowe (rotacyjne o przekroju okrągłym – poj. 1 m3 lub koryta podchowowe – poj.  0,34 m3).

 

 

GALERIA (kliknij, żeby powiększyć obraz)